İsviçre Millî Meclisi Adalet Komisyonu, İsviçre Ceza Kanunu 261/4. maddesini değiştiren önergeyi oy çokluğuyla kabul etti. Bu değişikliğe göre, artık yalnız “Mahkeme kararıyla soykırım olduğu saptanmış” eylemler soykırım kabul edilecek veya madde tamamen kaldırılacak. Her iki seçenekte de 1915 olayları soykırım kapsamı dışına çıkartılıyor.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, bugün yaptığı basın toplatısında, İsviçre Millî Meclisi (Nationalrat) Adalet Komisyonu’nda oy çokluğuyla kabul edilen yasa değişikliği hakkında bilgi verdi. Perinçek özetle şunları belirtti:

İsviçre Millî Meclisi Üyesi, Cenevre Milletvekili Sayın Yves Nidegger ve yedi arkadaşı, geçen yıl Millî Meclis’e bir önerge vererek, İsviçre Ceza Kanunu’nun soykırımı suçunu inkârı cezalandıran 261/4. Maddesinin değiştirilmesini ya da kaldırılmasını önermişlerdi.

Bu önerge, Millî Meclis’in Adalet Komisyonu’nda oy çokluğuyla kabul edildi. Kabul edilen önergeye göre, artık 1915 olaylarının soykırım olduğuna dayanarak ceza verilemeyecek.

GEREKÇE: AİHM KARARINA UYUM

Sayın Nidegger ve arkadaşları, gerekçelerinde AİHM'nin Perinçek-İsviçre Davası kararlarına dayanıyorlar. Bilindiği gibi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2. Dairesi'nin 17 Aralık 2013 günlü ve AİHM Büyük Dairesi'nin 15 Ekim 2015 günlü kararlarında, 1915 olaylarının “Yahudi Soykırımı ile aynı sınıflama içinde olmadığı” belirtiliyordu. Çünkü 1915 olaylarında soykırım suçu işlendiğine dair bir yetkili mahkeme kararı yoktu. Bu durumda, ancak bir mahkeme kararıyla soykırım olduğu hükme bağlanmış eylemler “soykırım” olarak nitelenebilirdi. Parlamentolar ve diğer kurumlar, soykırdım kararı veremezdi.

İSVİÇRE FEDERAL MAHKEMESİ DE PERİNÇEK HAKKINDAKİ KARARI KALDIRDI

AİHM’nin bu kararları, İsviçre Federal Mahkemesi'nin Perinçek

hakkındaki mahkumiyet hükmünü kaldıran 25 Ağustos 2016 tarihli kararında aynen benimsendi. İsviçre Millî Meclisi Adalet Komisyonu, bu kararlara dayanarak, İsviçre Ceza Kanunu 261/4. Maddesindeki soykırımı inkâr suçunun bütünüyle kaldırılmasını ya da suç tanımında şu değişikliğin yapılmasını kabul etti:

“Yetkili Uluslararası Yüksek Mahkeme kararıyla soykırım olduğu hükme bağlanmış eylemin soykırım olduğunu inkâr edenler cezalandırılır.”

YASA SÜRECİ

Hukuk İşleri Komisyonu’nda kabul edilen madde, şu hukuki süreçten geçerek yasalaşacak:

-​ İsviçre Yasama Organının senato ayağını oluşturan Kantonlar Meclisi (Staenderat) Adalet Komisyonunda görüşülecek.

-​ Değişiklik yeniden Millî Meclis Adalet Komisyonu’na gelecek ve son hali verilecek.

-​ Millî Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek.

-​ Kantonlar Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülecek ve yasalaşacak. İsviçre’nin iktidar partisi olan Halk Partisi, değişikliği destekliyor ve Komisyonda kabul edilen değişikliğin Meclisten ve Senatodan geçmesi bekleniyor.

AVRUPA BİLİM ÇEVRELERİ VE YARGISI GÖRÜŞLERİMİZİ KABUL ETTİ

AİHM’de savunduğumuz görüşler artık Avrupa bilim çevrelerinde ve yargı kurumlarında kabul edilmektedir. Savunduğumuz tezler, uluslararası alanda kabul edilmiş bulunmaktadır. Buna göre,

1. Soykırım, bir suçtur.

2. Soykırım suçu, Birleşmiş Milletler'in 1948 Soykırım Sözleşmesinde açıkça tanımlanmıştır.

3. Soykırım suçunun varlığına yalnızca yetkili mahkemeler karar verebilir. Bu mahkemeler, suçun işlendiği ülkenin yetkili mahkemesi veya Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'dir.

Reklamdan sonra devam ediyor 

4. 1915 olaylarında soykırım suçu işlendiği konusunda bir mahkeme hükmü yoktur.

5. 1915 olayları, Holocaust diye anılan Yahudi Soykırımı ile aynı sınıflama içine girmez. Çünkü Yahudi Soykırımının varlığı yargı kararıyla saptanmıştır.

6. Yukarda anılan Yüksek Mahkeme kararları, düşünceyi açıklama özgürlüğünü güvence altına almanın ötesinde, 1915 olaylarının hukuken soykırım olarak değerlendirilemeyeceğini de dolaylı olarak belirlemişlerdir.

7. Doğu Perinçek, “Ermeni soykırımı, emperyalist bir yalandır” ifadesini ısrarla kullanarak, Ermenileri incitmemeye dikkat etmiş, dolayısıyla nefret söyleminde bulunmamıştır.

Burada bir kez daha vurgulayalım: Bu yedi nokta, AİHM ve İsviçre Federal Mahkemesi kararlarının özetini yansıtmaktadır. Bu kararlarla oluşan uluslararası yargı içtihadı, artık akademik çevrelerde de kabul görmektedir. Yüksek mahkeme kararları sayesinde akademik düzlemde de bir görüş birliği gelişmektedir. Zürih ve Fribourg üniversiteleri başta olmak üzere İsviçre üniversitelerinde, Augsburg, Frankfurt Viadrina, Bonn ve Dresden gibi Almanya üniversitelerinde, Paris ve Champaigne gibi Fransa üniversitelerinde ve Avrupa'nın başka akademik çevrelerinde, Perinçek-İsviçre Davası üzerine doktora dersleri verilmekte, seminerler yapılmakta, aydınlatıcı çalışmalar üretilmekte ve yayımlanmaktadır. Bu çalışmalarda mahkeme içtihatları üzerine olumlu değerlendirmeler yapılmaktadır.

YENİ DÖNEM: AVRUPA’DA YASALAR DEĞİŞİYOR

İsviçre Millî Meclisi Adalet Komisyonu’nun kararı, yeni bir döneme girdiğimizi gösteriyor. Daha önce belirttiğimiz gibi Avrupa ülkeleri, sözde Ermeni Soykırımını tanıma kararlarını değiştireceklerdir.

PARLAMENTOLAR SOYKIRIM KARARI VEREMEZ

AİHM Kararlarına göre, kimi Avrupa ve dünya ülkeleri parlamentolarının sözde “Ermeni soykırımı” kararları, Birleşmiş Milletler'in 1948 Soykırım Sözleşmesiyle çelişmektedir. Sözleşmeye göre, Soykırım suçunun varlığı konusunda parlamentolar karar veremez, yalnız yetkili mahkeme karar verebilir.

12 YIL ÖNCE İSVİÇRE’YE YASAYI DEĞİŞTİRECEĞİZ DİYE GİTMİŞTİK

2005 yılı 21 Temmuz günü Lozan’a giderken, milletimize İsviçre’deki yasayı değiştirteceğiz sözü vermiştik. Zürich Hava Alanında da aynı görüşümüzü yine kamuoyu önünde vurguladık.

Winterthur Savcısı bizi gözaltına alıp sorgularken, kendisine de aynı görüşümüzü ifade ettik. “İsviçredeki ceza yasasını bilmiyor musunuz” diye sorduğu zaman, “O yasa hükme İsviçre Anayasasına ve Uluslararası Hukuka aykırıdır. Bu nedenle değişecektir” demiştik. Lozan Polis Mahkemesinde, Ermeni Derneğinin avukatları bize, “İsviçre’de kanun değiştirme iddiasındalar, bu ne küstahlık” diye saldırmışlardı. Biz de yasanın değişeceği görüşümüzü Mahkemede de i fade etmiştik.

Milletimize ve insanlığa verdiğimiz sözü yerine getirme sürecine girmiş bulunuyoruz. Bu nedenle gururluyuz ve geleceğe güvenle bakıyoruz.

ERMENİ SOYKIRIMI YALANINA DAYANILARAK KİMSE SUÇLANAMAYACAK

Böylece İsviçre'de 1915 olayları konusunda “soykırım” hükmü bulunmadığı için, artık “Ermeni soykırımını inkâr” iddiasıyla hiç kimse suçlanamayacaktır.

ARTIK ÇOCUKLARIMIZA OKULLARDA 'ERMENİ SOYKIRIMI' YALANI ÖĞRETİLMEYECEK

Avrupa bilim dünyası ve yargısı, bizim “Mahkeme kararı yok, Ermeni soykırımı yok” görüşümüze gelmiş bulunmaktadır. Bu nedenle okullarda “Ermeni soykırımı” yalanı okutulması da hukuka aykırıdır. Çünkü 1915 olayları hakkında soykırım olduğunu kabul eden bir mahkeme nükmü bulunmamaktadır.

RAUF DENKTAŞ’I SAYGIYLA ANIYORUZ EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜRLER

2005 yılından bu yana Vatan Partisi ve Talat Paşa Komitesi olarak büyük bir mücadele verdik ve sonuçlarını alıyoruz.

Bu mücadelede bize bilgisi ve cesaretiyle örnek olan KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş başta olmak üzere, Sayın Mehmet Gül’ü, ADD Genel Başkanı Sayın Ertuğrul Kazancı’yı ve diğer kaybettiğimiz mücadele arkadaşlarımızı saygıyla anıyoruz.

Bu mücadeleye emek veren herkesi, İsviçre toplumumuzun değerli önderlerinden Sayın Celal Bayar’a ve Lozan, Berlin, Paris ve diğer Avrupa başkentlerinde yürüyen ve mitinglere katılan yurttaşlarımızı ve bizimle daşyanışma gösteren Avrupalı dostlarımıza teşekkürler.

Kaynak:aydınlık.com.tr

 

05.07.2017