Tarihsel süreç içerisinde insanoğlu çeşitli şiddet eylemleri, toptan yok edilmeler ve kanlı savaşlar yaşamıştır. Bu şiddet eylemleri insanların en teme