1914 yılının kurban bayramının dördüncü günü güneş doğarken Rus orduları Sarıkamış'ın Karaurgan köyünden sınırı geçerek Kötek nahiyesine top, makineli tüfek ve piyade tüfekleriyle saldırdılar. Köy halkından ve birliklerimizden bir çokları şehit oldular. Ermeniler'in öncülüğü ile Pasin (Hasankale)'i işgal ettiler. O zaman eğitim görmüş, seçkin askerlerimiz cephede oldukları için ihtiyat olarak toplanan bizler eğitim görüyorduk. Biz düşmanı ancak Köprüköyü'nde karşılayabildik. Burada çetin bir süngü hücumu başladı.Kan gövdeyi götürüyordu. Her iki taraftan da çok sayıda asker öldü. Her yer cesetler ve yaralılarla doldu. Üstün kuvvetleri ile düşman diretiyor, fakat bir türlü ilerleyemiyordu. Ruslar yenildiler. Enver Paşa'nın tecrübesizliği ve Sarıkamış bozgunu Ruslar'ın işine yaradı. Geri çekilen Rus ordusu yeni kuvvetler alarak tekrar Köprüköy'e saldırdılar. Araziyi iyi bilen Ermeniler de onlara öncülük ediyordu. Ruslar iki kolsan saldırıya geçtiler. Bir kolu Gavur Dağlarından Bayburt ve İspir istikametinden, ikinci kol ise Palandöken istikametinden Erzurum üzerine saldırdılar. Biz de ikiye ayrılmak mecburiyetinde kaldık. Ruslar'ı durduramadık. Ruslar Erzurum'u işgal edip Kemah'a kadar ilerlediler.

1917 yılında Rusya'da ihtilal olunca geri çekildiler. Bu sefer de yerlerini Ermeniler aldılar. Ermeniler ise eli silah tutanların cephede oluşundan faydalanarak sivil halkı öldürdüler. Ermeniler'i yenip Batum Tiflis, Bakü ve Gümrü'ye kadar ilerledik. Bir emirle bizi geri çektiler. Bu savaşlardan sonra Yunan harbine katıldım.

 

Kaynak: Erzurum'da Ermeni Olayları (1918-1920) (Hatıralar-Belgeler-Kazılar)-Betül ASLAN