(…) Maraş’a yerli Ermenilerden sekiz yüz mevcutlu bir kıtanın kışlada hazırlandığı, bütün Ermeni gençlerinin silahlandırılmaya başlandığı,
      (…) Bababurnu’nda Fransızların 800 kadar kuvvetleriyle ahaliyi feci surette katletmekte oldukları bildirilmektedir. Ermenileri geri çekerek, İslamlar aleyhindeki zulme nihayet vereceklerini söyleyen Fransızların bu defa birlikte İslam halkı katliam eyledikleri son derece dikkate değerdir.

                              
Heyeti Temsiliye namına        Mustafa Kemal
   11 Ocak 1920

      Bazı Fransız memurlarının aldatıcı olan tatlı sözlerine rağmen bir hayli zamandan beri İslahiye, Antep, Maraş Kilis ve Zeytun taraflarında devlet memurlarıyla İslam ahaliye ziyadesiyle zulüm yapmaya başlamış oldukları ve bu arada bir çok İslam’ı şehit ettikleri gelen raporlar muhteviyatından anlaşılmıştır.


Heyeti Temsiliye namına
                                                       Mustafa Kemal
                                                       14 Ocak 1920


      (…) Fransızların son günlerde Maraş mıntıkamızda hassaten köylerimize tecavüz ve zulümleri tahammül edilmeyecek derecede artmaktadır.

Heyeti Temsiliye namına
                                                       Mustafa Kemal
                                                       21 Ocak 1920

      On yedi günden beri Maraş’ta cereyan eden feci ve kanlı vakalara nihayet verilmesi hakkında medeniyet ve insanlık aleminin duyup öğrenmesi için yükseltilen feryat ve acının yankılanacak bir yer bulmadığı, hala bu vahşetin devamıyla sabit oluyor.

Heyeti Temsiliye namına
                                                       Mustafa Kemal
                                                       08 Şubat 1920

      Maraş’taki kardeşlerimizin masum kanı henüz feci bir şekilde akıtılmakta iken, medeniyet maskesine gizlenen Fransızlar ve onların öncüsü olan Ermeniler Urfa ve havalisinde İslam ahali hakkında zalimane katliamlara başlamışlardır.

Heyeti Temsiliye namına
                                                       Mustafa Kemal
                                                       14 Şubat 1920

Kaynak: Atatürk’ten Ermeni Sorunu-Belgelerle-Dr.İsmet Görgülü<