Şeyho oğlu Devaz’ın, Musataf oğlu Ömer’in ve Kotum (Küçüksu köyü)’lu Abdülhamid oğlu Tayyib’in yeminli ifadeleri

12 Temmuz 1915 tarihinde Kotum (Küçüksu)’da bulunan müfreze komutanı eşrafa, Ruslar ile Ermenilerin köye yaklaştıklarını haber verdi. Bunun üzerine hazırlıklar yapıldı ve Bitlis yönünde yürüyüşe geçildi. Kafile, Ktum (Küçüksu)’ya yarım saatlik mesafede bulunan Ermeni köyü Tog’a geldiğinde, birkaç yüz Ermeni ve Kazak saldırıya geçti. Göçmenler esir olmaya mecbur bırakıldılar. Buna rağmen, kadın, erkek ve çocuklar ızdırap içinde acınmaksızın katledilmişlerdi. Bu zavallılardan yalnız 30 kişi kurtulabildi.

 

Kaynak: “Ermeni ve Rus Mezalimi-Tanık İfadeleri ve Tutanaklar (1914-1916)”

Yayına Hazırlayan Dr.Erdal İlter., KÖKSAV Yay., Ankara 1999