Ermeniler tarafından yazılan ve Osmanlı İmparatorluğu’na duydukları sadakati vurgulayan bir başka belge (1898)

Kaynak:Devlet Arşiv

Ermeni Hastanesine yapılan yardıma ilişkin belge (1916)  Kaynak:Devlet Arşiv

Ermenilere tanınan imtiyazlara önemli bir örnek teşkil eden belge (1853) Kaynak:Devlet Arşiv

Ermenilere tanınan imtiyazlara önemli bir örnek teşkil eden belge (1853) Kaynak:Devlet Arşiv

Ermenilerin ibadetlerini özgürce yerine getirmeleri konusunda bir belge (1757)

Ermenilerin Osmanlı İmparatorluğu’na sadakatlerini konu alan bir belge (1889)

Kaynak:Devlet Arşiv

Maddi sıkıntı içinde bulunan Ermeni Katolik Patrikhanesi’ne yardım yapılmasına ilişkin belge (1895)

Kaynak:Devlet Arşiv

Yaptıklarından pişman olan Ermeniler tarafından kaleme alınan bir belge (1898)

Kaynak:Devlet Arşiv