Şifre:10 Şubat 1920

Bugün de Fransızların esas kuvvetleri ile imdat kuvvetleri, şehri hükümet konağı ve resmi binaları aralıksız bombaladı. Zarar ve kayıplar çok dehşetlidir. Bir çok yangınlar çıkmasıyla nice nice büyük binalar yerle bir oldu. Sonucun korkunçluğunu bilenler ölümü hiçe sayarak savunmalarını sürdürmektedirler. Bugün yirmi birinci gününü dolduran bombardıman ve yangından şehrin ve ahalinin karşılaştığı felaket ve facia ölçüsüzdür.

Mevlâ ölenlere rahmet kalanlara sabır ve selâmet ihsan ede. Şimdilik duadan başka çare kalmadı, durum kötüdür Efendim.Kaynak:Kaynak: “Ermeni İntikam Alayı Maraş’ta” ., Yalçın Özalp-2005

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NA ÜÇÜNCÜ KOLORDU KUMANDANLIĞI’NA

Şifre:06 Şubat 1920

Bu yirmi dört saat zarfında Fransızlarla Ermeniler, kışla ve muhtelif yerlerden şehri pek dehşetli surette bombardıman etti. Mermiler yağmur gibi yağdı. Müslümanlar savunmaya devam etti. Durum değişmedi. Ayrıca bu sabah alaturka saat dörtte Adana yönünde bir Fransız uçağı gelerek Suriye ve Kilikya Doğu Ordusu Harp Erkânının, Fransız ordusu komutanlıkları ile hava haberleşmelerine ait bir takım resim, büyük ve küçük ölçülerde birkaç parça beyaz patiskayı çeşitli yerlere attı.

Ele geçenler toplattırıldı. Uçağın kurşunlanması üzerine uçuşunu tamamlayamayarak geri döndü. Attığı bu şeylerden Fransızların eline geçen olup olmadığı anlaşılamadı Efendim.

(İmza)

Kaynak:Kaynak: “Ermeni İntikam Alayı Maraş’ta” ., Yalçın Özalp-2005

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NA ÜÇÜNCÜ KOLORDU KUMANDANLIĞI’NA

Şifre:08 Şubat 1920

Dün bildirdiğim Fransız imdat kuvveti, dört sahra topu desteğinde yaptığı çarpışmalar sonucunda kasabanın kenarındaki Mercimek Dede Tepesi’ne kadar ilerleyerek topları ve makinalı tüfekleri yerleştirerek şehri bombardımana başladı. Halkın kuvve-i maneviyesi kırıldı. Millicilerin çoğu dağıldı.

Durum çok korkulacak hale geldi. Müslüman halk; asker (Fransız askeri) içindeki Ermeni fedailerinin kırım (Müslümanları katledeceği) yapacağı korkusu ile telaş ve dehşet içindedir. İşimiz Allah’ın merhamet ve yardımına kaldı Efendim.

Kaynak:Kaynak: “Ermeni İntikam Alayı Maraş’ta” ., Yalçın Özalp-2005

 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NA SİVAS ÜÇÜNCÜ KOLORDU KUMANDANLIĞI’NA

Şifre:04 Şubat 1920

Fransız askeri bugün de şehri her taraftan bombardıman edip dehşetli yangınlar meydana getirdi. Bir çok ev ve Bedesten yandı, yıkıldı. Asker (Fransız) ve Ermenilerin başlattığı sokak çatışmalarında Maraş Evkaf Memuru Evliya Efendi de şehitler kervanına katıldı.

Savunma şiddetle sürdürüldüğünden durumda değişiklik olmadı. Maraş bombardımanı bugün tam on beşinci gününü doldurdu Efendim.

Kaynak:Kaynak: “Ermeni İntikam Alayı Maraş’ta” ., Yalçın Özalp-2005

 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NA SİVAS ÜÇÜNCÜ KOLORDU KUMANDANLIĞI’NA

Şifre:07 Şubat 1920

Bu yirmi dört saat içinde, Fransız askerleri memleketin her tarafı ve Hükümet, Askerlik Şubesi ve Özel İdare binalarını pek şiddetli bir şekilde bombaladı. Nice canlar kara toprağa serildi. Memleketin bir çok yerinde yangınlar çıktı.

Müslüman halk bu felaketlere aldırmayarak savunmaya devam etti. Vaziyet değişmedi. Bugün alaturka saat sekiz sıralarında Fransızlara, İslahiye tarafından gelen beş yüz kadar yardımcı imdat kuvveti ve iki adet sahra topu her nasılsa şehre bir buçuk saat uzaklığa kadar sokulmuş ve bombardımanla şehre girmeye kalkışmışsa da halk tarafından yiğitçe yapılan savunma ile durdurulmuşlardır.

Çarpışma halen sürmektedir. Şu an saat on ikiye kadar sonuç belli olmamıştır Efendim.
(İmza)
Kaynak:Kaynak: “Ermeni İntikam Alayı Maraş’ta” ., Yalçın Özalp-2005

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NA SİVAS’DA ÜÇÜNCÜ KOLORDU KUMANDANLIĞI’NA

Şifre: 30 Ocak 1920

Bugün de Fransız askerleri şehri her taraftan, aralıklı ve dehşetli bir şekilde bombardıman etti. Bu yüzden meydana gelen yangınlar, kuzey rüzgârının çıkmasıyla yayıldığında, şehri harabeye çevirdi. Açlık son dereceye vardı. General hazretleri (Fransız General Kenet) hâlâ insafa gelmedi. Ahali her dakikası bin kana bedel olan savunmasında dayandı. Durumda değişiklik olmadı.

Her an Allah’ın yardımı bekleniyor Efendim.

İmza

Kaynak:“Ermeni İntikam Alayı Maraş’ta” ., Yalçın Özalp-2005

 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NA SURETİ SİVAS’DA ÜÇÜNCÜ KOLORDU KUMANDANLIĞI’NA

Şifre: 31 Ocak 1920

Bugün kışladan önemli bir hareket yapılmadı. Sokak çatışmaları ve yangın devam etti. Halk savunmasını sürdürdüğünden durumda değişiklik olmadı. Bütün çarşı ve Pazar (Fransız ve Ermeni birlikleri tarafından) yağma edildi Efendim.

İmza
Kaynak:Kaynak: “Ermeni İntikam Alayı Maraş’ta” ., Yalçın Özalp-2005

 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NA ÜÇÜNCÜ KOLORDU KUMANDANLIĞI’NA

Şifre-Telgraf 02 Şubat 1920

Bugün Fransız askeri, şehri her taraftan çok şiddetli olarak bombardıman etmekle beraber, hakim noktalardaki manastır ve kiliselerdeki Ermeniler de Müslümanlar üzerine makinalı tüfek ve bombalar yağdırdı. Ölen kalan belli değil. Yangının bulaştığı büyük (silah ve mühimmat deposu haline gelmiş) Ermeni evlerinden ateş içinde patlayan bomba ve dinamitlerin gümbürtüleri ayyuka çıktı. Memleket ateş içinde kaldı. Bununla beraber ahali savunmada direndi. Ölüler kokmaya başladı. Durumda değişiklik olmadı Efendim.
Kaynak:Kaynak: “Ermeni İntikam Alayı Maraş’ta” ., Yalçın Özalp-2005

 

MARAŞ MUTASARRAFLIĞI YÜCE KATINA

Maraş’ta bulunan Amerikan vatandaşları, bildiğiniz gibi topluma hizmet etmek için buradadırlar. Ne olacağı belli olmayan şu zamanlarda korunmamızı dileriz.

Bunun için de önce de olduğu gibi Amerikan kuruluşları ile yetimhane ve hastanenin birliklerce korunmasını dileriz Efendim. 11 Şubat 1920

Misyonerlerden                  Yardım Kurulundan
Mr. Leyman                         Dr.Wilson
(İmza)                         (İmza)
 

Kaynak:Kaynak: “Ermeni İntikam Alayı Maraş’ta” ., Yalçın Özalp-2005

 

MARAŞ MUTASARRIFLIĞI YÜCE KATINA VE MEMLEKET ULEMA VE EŞRAF VE İTİBARLI KİŞİLERE

05 Şubat 1920

Memleket harap ve ahalisi kebap oluyor. Bu durumun devamı memlekette bir ev ve canlı bırakmayacağı gibi gelecekte de bu felâketten kurtulma imkânı bulunamayacağı anlaşılıyor.

Sükûnetin bir an önce sağlanması için, aklı selim kişilerin aralarında toplanıp meseleyi enine boyuna tartışıp halkın istek ve düşüncelerini uygun bir dille Amerikan yardım kuruluşunun temsilcilerine anlatarak, onların aracılığı ile acele generalle temas kurulması halkın selâmeti adına rica olunur.


Jandarma Kumandanı (Okunamadı)       Belediye Reisi            Maraş Tercümanı
İmza             İmza İmza             İmza


Bir müzakere yeri seçilerek uygun bulunur ise Amerikan hastanesinin ziyaret olunacağı reislere bırakılmıştır.

Kaynak:Kaynak: “Ermeni İntikam Alayı Maraş’ta” ., Yalçın Özalp-2005

 

SİVAS’DA ÜÇÜNCÜ KOLORDU KUMANDANLIĞI’NA

Şifre: 28 Ocak 1920

Fransızlar ve Ermeniler şehrin içinde ve dışında hakim olan noktaları işgal etmiş ve oralara top ve makinalı tüfekler yerleştirmiş ve halen yanlarında yeterli miktarda Ermeni gücü bulunan kuvvetlere bir çok kuvvet ve uçağın katılacağı çok yakın bir ihtimal olarak görülmektedir.

Halbuki şehirde milli kuvvetlerin yeterli sayıda olmamasıyla beraber, yollarda, gelecek kuvvetleri durduracak kuvvet bulunmamasına ve şimdiye kadar da işin önüne geçilememiş olmasına bakılırsa, son pişmanlığın faydası olmayacağı düşünülerek gerekli önlemlerin alınması vacip olmuştur Efendim.

İmza
Kaynak:Kaynak: “Ermeni İntikam Alayı Maraş’ta” ., Yalçın Özalp-2005