Hiçbir yerde Ermeni kitali (kırımı) yapılmakta değildir. Maraş hadisesinden bahsedilmek isteniyorsa orada Fransız askerleriyle beraber milletimize taarruz eden Ermeniler katledilmiş olmayıp, bilakis Fransız askeri kendilerini terk edip çekildikten sonra İslamlar tarafından himaye ve şefkate mazhar olmuşlardır.
      (…) Hakikat olarak arz ederim ki; milletimiz sebepsiz hiçbir yerde hiçbir yabancı unsura mütecaviz değildir.                                  
Heyeti Temsiliye Namına
Mustafa Kemal                                                 
22 Şubat 1920

      
      Kozan’da bir çok Türk’ün kiliseye doldurulduğunun tespit edildiği, Feke ilçesinin 80 Ermeni tarafından sarıldığı bildiriliyor. Ayrıca Saimbeyli’ye kısa zamanda takviye yetiştirilmediği taktirde Türklerin sonunun fena olacağı, bu sebeple genel tedbirlerin acil olarak alınması…
      …Silahlı olmayan Ermenilere hiçbir şekilde taarruz edilmemesi.

Mustafa Kemal
02 Mart 1920

      
      (…) Avrupa’da olumsuz akımlar doğurmayı çıkarları gereği görenler tarafından Anadolu’da yeniden 20.000 Ermeni’nin öldürüldüğü hakkında çok iğrenç ve kesinlikle gerçek dışı haberler uyduruldu.
      Bütün Anadolu’da itilaf devletlerine ve Amerikan hükümetine mensup çeşitli kişiler ve haber alma kaynakları bulunduğu için sözü geçen haberlerin yabancı kaynaklarca inanılmaya değer bulunmayacağını ummuş ve kesinlikle yapılmamış olan böyle bir kırımın yalanlanmasını bile gereksiz saymıştık.
      (…) İzmir’de yapıldığı gibi bir uydurma Ermeni kırımı meselesi ve tüm dünyayı aldatmak için yaratılan bu kin ve hırs ürünü propagandaların niteliği hakkında uygarlık ve insanlık dünyasının bir kere daha aydınlatılması ve bu suretle haksızlığa uğramış Türk ulusunun iğrenç ve alçakça bir suçlamadan arındırılması için Anlaşma Devletleriyle Amerikan hükümetinin adalet duygularına başvururuz.

Mustafa Kemal
Mart 1920      


      (…) 13 Mart tarihli Temsp gazetesinde Lord Curzon Avam Kamarası’nda irad ettiği nutukta Ermenilere dair demiştir ki; Bana öyle geliyor ki siz Ermenileri sekiz yaşında, pek temiz ve masum bir kız gibi zannediyorsunuz. Bunda pek yanılıyorsunuz. Zira Ermeniler bilhassa son harekatı vahşiyaneleri ile ne derecelere kadar hunhar bir millet olduklarını bizzat kendileri ispat eylemişlerdir.

Heyeti Temsiliye Namına
Mustafa Kemal
22 Şubat 1920
      
<
Kaynak: Atatürk’ten Ermeni Sorunu-Belgelerle-Dr.İsmet Görgülü