Doğu’da Ermeniler, Kızılırmak’a kadar genişleme hazırlıklarına ve şimdiden sınırlarımıza kadar dayanan katliam siyasetine başladı. Doğu’da son harbin her türlü sıkıntı ve acılarını görmüş ve bilhassa Ermenilerin vahşet ve zulümlerine sahne olmuş yaslı sınır vilayetlerimiz milli namus ve bağımsızlığı kurtarmak maksadıyla Müdafai Hukuku Milliye, Muhafazai Hukuku Milliye cemiyetleri kurdular.

Mustafa Kemal
Sivas Kongresi-04 Eylül 1919


      “…Ateşkes sonrasında hükümetimizin Adana ili ile Antep, Maraş, Urfa sancaklarını bırakma güçsüzlüğünde bulunması, bu yörede İngiliz ve Fransız koruyuculuğu altında Ermeni işgalini ve örgütlenmesini kesinleştirmiş ve bunlar, o il ve sancakları Ermenileştirmek amacı ile bir yıla yakın bir süre çalışma göstermiş ve çok üzücü ki büyük çoğunluğu kendilerinde olmasına karşın şimdiye dek örgütten yoksun bulunan Türklerin bireysel özverilikleri verimli olmamış ve her gün saldıran Ermeniler çalışmalarını amaçları doğrultusunda sürdürmüşlerdir.

      1. Şimdiye dek yapılan saldırıların türü aşağıda özetlenir:

A)      Fransız ve İngiliz görevlileri ile Ermeni komitelerinin ve oralarda bulunan Ermeni topluluğunun açıktan açığa Müslümanların haklarına saldırmaları.
B)      Osmanlı topraklarının değişik yerlerinde oturan Ermenilerin buralara göçlerinin kolaylaştırılması ve burada sayılarının artırılması.
C)      Yabancı üniforması ile Ermeni birliklerinin buralara gönderilmesi ve buradakilerle birleştirilmesi.
D)      İslam halkının az zamanda ekonomik ve başka baskılarla yok edilmesi, öldürülmesi ve göçe zorlanması.
E)      Aralarına aşamalı olarak sokulan bölücülükle İslam halkının yabancı koruyuculuğunu istemek zorunda bırakılması. “

Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk
Derneği Heyeti Temsiliyesi
22 Eylül 1919<
Kaynak: Atatürk’ten Ermeni Sorunu-Belgelerle-Dr.İsmet Görgülü