“29 Mayıs 1919’da Pasinler kazasının Isısu köyü civarında biri gövdesinden ikiye ayrılmış, diğeri altı yerinden süngü ve kurşunla yaralanmış, yaklaşık 15 yaşındaki bir çocuğun da burun, göz ve kulakları kesilmiş olmak üzere vahşice ve gaddarca katledilmiş üç Müslüman cesedi bulunmuştur.
      Olay hakkında Erzurum İngiliz temsilcisinden alınan yazılı cevapta, bu cinayetin Oltu’nun 18 km. kadar doğusundaki Pernos köyünün eski sakinlerinden olan Ermeniler tarafından yapılmış olmasının muhtemel olduğu bildirilmiştir.
      …Hakikaten cinayet İngiliz temsilci tarafından bildirildiği şekilde kabul edildiği taktirde Türkiye’ye dönmek üzere sınıra yaklaşan Ermenilerin hala vahşet ve cinayetlerine devam edecekleri ve Müslümanları birer birer imhadan geri durmayacakları hakkındaki doğu vilayetleri halkının korku ve kanatları doğrulanmakta…”

9.Ordu Kıtaları Müfettişi
Tuğgeneral Mustafa Kemal
12 Haziran 1919


      “Osmanlı tebaasından olan Rum ve Ermeni unsurları gördükleri teşvik ve yardımın neticesiyle de milli namusumuzu yaralayacak taşkınlıklardan başlayarak nihayet hazin ve kanlı safhalara girinceye kadar küstahane tecavüzlere koyuldular.

      Vatanın parçalanması söz konusu ve karar olarak Doğu vilayetlerimizde “Ermenistan”, Adana ve Kozan havalisinde “Kilikya” adı ile yine Ermenistan…

      …Ermenistan’a gelince, bir istila fikri besleyen Ermeniler Nahçivan’dan Oltu’ya kadar bütün İslam ahaliye baskı ve bazı mahallerde katliam ve yağma yapıyorlar. Sınırlarımıza kadar İslamları mahva mahkum ve göçe mecbur ederek doğu vilayetlerimiz hakkındaki emellerine doğru emniyetle yaklaşmak ve bir taraftan da 400 bin olduğunu iddia ettikleri Osmanlı Ermenisini bir dayanak olmak üzere memleketimize sürmek istiyorlar.

      Şurada acıklı bir hakikat olmak üzere arz edeyim ki; memleketimizde külliyetli yabancı parası ve bir çok propagandalar cereyan ediyor. Buradaki gaye, pek aşikardır ki, milli hareketi neticesiz bırakmak, milli emelleri felce uğratmak, Yunan ve Ermeni emellerini ve vatanın bazı işgal gayelerini kolaylaştırmaktır…”

Erzurum Kongresi’nde Konuşma
23 Temmuz 1919
<
Kaynak: Atatürk’ten Ermeni Sorunu-Belgelerle-Dr.İsmet Görgülü