Silahlı 300 Ermeni’nin üç makineli tüfek ve birçok bomba taşıyarak Kars’tan Erzurum’un Kuzeydoğusu’nda sınır üzerinde Kosor mevkisine geldikleri öğrenildi. Ermenilerin siyasi emellerini fiilen elde etmek ve asayişi bozuk göstermek maksadıyla doğu vilayetleri içine çeteler geçireceklerini ve mütareke tarihinden beri ilk olarak elverişli bulunan mevsimin bu uygulamalarını kolaylaştıracağını pek muhtemel görüyorum. Bu ihtimale karşı 15.kolordu tarafından gerekli tedbirler alınmıştır.

9.Ordu Kıtaları Müfettişi
Tuğgeneral Mustafa Kemal
24 Mayıs 1919

      “…Evvelce de arz ettiğim gibi ben siyasi vaziyetimizi çok karanlık görüyorum. İtilaf hükümetleri atalarımızdan kalan meşru hakkımız olan toprakları çiğnemeyi Hıristiyanlık adına bir hizmet sayıyorlar. Bu cümleden olarak Ermenilere vilayetlerimizi peşkeş çekmeleri de ihtimal bulunuyor. Böyle bir vaziyette İngiliz birliklerinin İzmir’de Yunanlılarla Rumlara yaptıkları gibi bu cephede de Ermenilere öncülük edeceği çok muhtemeldir. Ve böyle bir hareketle zorla yerleşmiş olan mahalli ahali ile muhacirleri bir kez daha yerlerinden oynatmak ve bu şekilde azınlığın çoğunluğa hakim olmak teorisini uygulamak kendilerince uygun görülebilir. Kanaatimce böyle bir hali biz düşmanlık olarak görmeye ve saymaya, meşru topraklarımızı ve milli bağımsızlığımızı kurtarmak için mecburuz.”

9.Ordu Kıtaları Müfettişi
Mustafa Kemal
30 Mayıs 1919

   “Hıristiyan unsurları şımartıp çılgınca vaziyetlere sokan Rum ve Ermeni kundakçıları asayişi yabancılara karşı bozuk göstermek ve işgal ve müdahaleyi davet etmek ve bilhassa yabancı subayların bulunduğu yerlerde hükümetle hiç temas etmemek doğrudan yabancılara müracaat etmek gibi muameleler ve İslamlar aleyhine olaylar çıkartılması gibi tutum ve davranışlarını gösteriyorlar. Rum ve Ermeni komitacılarıyla bunların ileri gelenleri devamlı şekilde temasta bulundukları İngiliz subayları ile bazı Amerikan memurlarından çok yüz buluyorlar. “

9.Ordu Kıtaları Müfettişi
Mustafa Kemal
 05 Haziran 1919<
Kaynak: Atatürk’ten Ermeni Sorunu-Belgelerle-Dr.İsmet Görgülü