Atatürk Ermeni meselesine ilişkin olarak;

      Silahlı 300 Ermeni’nin üç makineli tüfek ve birçok bomba taşıyarak Kars’tan Erzurum’un Kuzeydoğusu’nda sınır üzerinde Kosor mevkisine geldikleri öğrenildi. Ermenilerin siyasi emellerini fiilen elde etmek ve asayişi bozuk göstermek maksadıyla doğu vilayetleri içine çeteler geçireceklerini ve mütareke tarihinden beri ilk olarak elverişli bulunan mevsimin bu uygulamalarını kolaylaştıracağını pek  9.Ordu Kıtaları Müfettişi       Tuğgeneral Mustafa Kemal  24 Mayıs 1919

      “…Evvelce de arz ettiğim gibi ben siyasi vaziyetimizi çok karanlık görüyorum. İtilaf hükümetleri atalarımızdan kalan meşru hakkımız olan toprakları çiğnemeyi Hıristiyanlık adına bir hizmet sayıyorlar. Bu cümleden olarak Ermenilere vilayetlerimizi peşkeş çekmeleri de ihtimal bulunuyor. Böyle bir vaziyette İngiliz birliklerinin İzmir’de Yunanlılarla Rumlara yaptıkları gibi bu cephede de Ermenilere öncülük edeceği çok muhtemeldir. Ve böyle bir hareketle zorla yerleşmiş olan mahalli ahali ile muhacirleri bir kez daha yerlerinden oynatmak ve bu şekilde azınlığın çoğunluğa hakim olmak teorisini uygulamak kendilerince uygun görülebilir. Kanaatimce böyle bir hali biz düşmanlık olarak görmeye ve saymaya, meşru topraklarımızı ve milli bağımsızlığımızı kurtarmak için mecburuz.”
 9.Ordu Kıtaları Müfettişi
Mustafa Kemal  30 Mayıs 1919


      “Hıristiyan unsurları şımartıp çılgınca vaziyetlere sokan Rum ve Ermeni kundakçıları asayişi yabancılara karşı bozuk göstermek ve işgal ve müdahaleyi davet etmek ve bilhassa yabancı subayların bulunduğu yerlerde hükümetle hiç temas etmemek doğrudan yabancılara müracaat etmek gibi muameleler ve İslamlar aleyhine olaylar çıkartılması gibi tutum ve davranışlarını gösteriyorlar. Rum ve Ermeni komitacılarıyla bunların ileri gelenleri devamlı şekilde temasta bulundukları İngiliz subayları ile bazı Amerikan memurlarından çok yüz buluyorlar. “

9.Ordu Kıtaları Müfettişi
Mustafa Kemal
05 Haziran 1919

 

Kaynak:Atatürk’ten Ermeni Sorunu-Belgelerle-Dr.İsmet Görgülü

 

Atatürk ve Ermeni Sorunu-2

      Atatürk Ermeni meselesine ilişkin olarak;

      “29 Mayıs 1919’da Pasinler kazasının Isısu köyü civarında biri gövdesinden ikiye ayrılmış, diğeri altı yerinden süngü ve kurşunla yaralanmış, yaklaşık 15 yaşındaki bir çocuğun da burun, göz ve kulakları kesilmiş olmak üzere vahşice ve gaddarca katledilmiş üç Müslüman cesedi bulunmuştur.

      Olay hakkında Erzurum İngiliz temsilcisinden alınan yazılı cevapta, bu cinayetin Oltu’nun 18 km. kadar doğusundaki Pernos köyünün eski sakinlerinden olan Ermeniler tarafından yapılmış olmasının muhtemel olduğu bildirilmiştir.

      …Hakikaten cinayet İngiliz temsilci tarafından bildirildiği şekilde kabul edildiği taktirde Türkiye’ye dönmek üzere sınıra yaklaşan Ermenilerin hala vahşet ve cinayetlerine devam edecekleri ve Müslümanları birer birer imhadan geri durmayacakları hakkındaki doğu vilayetleri halkının korku ve kanatları doğrulanmakta…”

9.Ordu Kıtaları Müfettişi
Tuğgeneral Mustafa Kemal
                         12 Haziran 1919


      “Osmanlı tebaasından olan Rum ve Ermeni unsurları gördükleri teşvik ve yardımın neticesiyle de milli namusumuzu yaralayacak taşkınlıklardan başlayarak nihayet hazin ve kanlı safhalara girinceye kadar küstahane tecavüzlere koyuldular.

      Vatanın parçalanması söz konusu ve karar olarak Doğu vilayetlerimizde “Ermenistan”, Adana ve Kozan havalisinde “Kilikya” adı ile yine Ermenistan…

      …Ermenistan’a gelince, bir istila fikri besleyen Ermeniler Nahçivan’dan Oltu’ya kadar bütün İslam ahaliye baskı ve bazı mahallerde katliam ve yağma yapıyorlar. Sınırlarımıza kadar İslamları mahva mahkum ve göçe mecbur ederek doğu vilayetlerimiz hakkındaki emellerine doğru emniyetle yaklaşmak ve bir taraftan da 400 bin olduğunu iddia ettikleri Osmanlı Ermenisini bir dayanak olmak üzere memleketimize sürmek istiyorlar.

      Şurada acıklı bir hakikat olmak üzere arz edeyim ki; memleketimizde külliyetli yabancı parası ve bir çok propagandalar cereyan ediyor. Buradaki gaye, pek aşikardır ki, milli hareketi neticesiz bırakmak, milli emelleri felce uğratmak, Yunan ve Ermeni emellerini ve vatanın bazı işgal gayelerini kolaylaştırmaktır…”
                                           Erzurum Kongresi’nde Konuşma
23 Temmuz 1919

Kaynak:Atatürk’ten Ermeni Sorunu-Belgelerle-Dr.İsmet Görgülü